Matematyka z plusem 2 Nowości

Matematyka z plusem 2. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres rozszerzony. Po szkole podstawowej

Najczęstsze rozszerzenie

W liceum ogólnokształcącym oraz technikum uczniowie realizują poszczególne przedmioty w zakresie podstawowym lub rozszerzonym. Ustalają plan kształcenia, dyrektor placówki, uwzględniając możliwości finansowe, kadrowe i lokalowe szkoły, podaje do wiadomości, jakie przedmioty mogą być nauczane w zakresie rozszerzonym, a następnie uczniowie wybierają dwa lub trzy z nich. Zazwyczaj uczniowie, którzy wskazali te same przedmioty, uczą się później w tej samej klasie i razem uczęszczają na zajęcia. Jedną z najczęściej rozszerzanych dziedzin wiedzy jest matematyka, zwana nie bez powodu królową nauk. Jest to jednocześnie nauka uważana za jedną z najtrudniejszych, dlatego też warto korzystać z dobrych pomocy naukowych, ułatwiających zrozumienie materiału i przyswajanie informacji. Taką publikacją bez wątpienia jest Matematyka z plusem 2. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres rozszerzony. Po szkole podstawowej (https://www.taniaksiazka.pl/matematyka-z-plusem-2-podrecznik-do-liceum-i-technikum-zakres-rozszerzony-po-szkole-podstawowej-malgorzata-dobrowolska-p-1385118.html). Autorzy podręcznika, M. Dobrowolska, M. Karpiński i J. Lech, zadbali o to, by wytłumaczyć teorię w sposób możliwie najmniej zawiły. Oprócz dokładnie wyjaśnionych przykładów ilustrujących poszczególne zagadnienia, Matematyka z plusem 2. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres rozszerzony. Po szkole podstawowej zawiera także liczne zadania do samodzielnego rozwiązywania. Na końcu publikacji znajdują się natomiast odpowiedzi do ćwiczeń obliczeniowych, dzięki czemu uczeń już na etapie rozwiązywania pracy domowej może sprawdzić, czy jego tok myślenia był prawidłowy.

Nie tylko rachunki

Wielu osobom nauczanie matematyki kojarzy się jedynie z rozwiązywaniem rachunków, sumowaniem pewnych wartości bądź odejmowaniem ich od siebie. W rzeczywistości zadaniem tej dziedziny jest także nauczanie myślenia konstruktywnego, rozumowanie matematycznego i przekazywanie wiedzy o obiektach matematycznych. Ważnym zadaniem nauczyciela matematyki jest także wykazanie i uświadomienie uczniom, że matematyka stanowi ważną dziedzinę pomocniczą dla innych obszarów zdobywania wiedzy, takich jak fizyka, chemia czy informatyka.

Rzut oka na spis treści

Matematyka z plusem 2. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres rozszerzony. Po szkole podstawowej jest publikacją w pełni zgodną z najnowszą podstawą programową. Podręcznik przeznaczony jest do korzystania z niego w klasie drugiej liceum lub technikum. W czasie tego roku szkolnego uczniowie powinni opanować następujące treści:

 • Wielomiany
 • Funkcje
 • Statystyka
 • Figury w przestrzeni
 • Figury na płaszczyźnie
 • Trygonometria
 • Wartości funkcji trygonometrycznych.

 

Szkoła od freepik - pl.freepik.com
Matematyka z plusem 2 Nowości

Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Klasa 2. Część 1. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy na maturze

Chociaż część osób już w momencie aplikowania do szkoły średniej doskonale wie, że na maturze chce zdawać jedynie przedmioty ścisłe, lekcje języka polskiego są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Można dyskutować nad tym, czy to dobre czy złe rozwiązanie, wszak czas, którzy uczniowie klas matematyczno-fizycznych czy biologiczno-chemicznych poświęcają na zajęcia z języka polskiego, równie dobrze mogliby przeznaczyć na bliższe studiowanie dziedzin naprawdę dla nich interesujących. Nie da się jednak uciec od mowy ojczystej. Twórcy nowej podstawy programowej doszli do wniosku, że dobra znajomość własnego języka oraz kultury, a także utworów literackich i dzieł sztuki powstałych w przeszłości jest kluczowa do zrozumienia zjawisk i procesów, które rozgrywają się obecnie. Dorobek polskiej i światowej literatury można poznać dzięki takim pozycjom jak np. Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Klasa 2. Część 1. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik ten został podzielony na dwie części, pierwszy tom jest przeznaczony do nauki w semestrze zimowym i dotyczy romantyzmu, a zatem epoki bardzo ważnej dla Polaków, ponieważ to właśnie w tym okresie tworzyli poeci i artyści, którzy w największym stopniu odcisnęli piętno na polskiej świadomości narodowej. Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Klasa 2. Część 1. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony przedstawia twórczość zarówno polskich, jak i zagranicznych pisarzy. W książce znaleźć można utwory:

 • Adama Mickiewicza
 • Juliusza Słowackiego
 • Kamila Cypriana Norwida
 • Zygmunta Krasińskiego
 • Ignacego Jana Kraszewskiego
 • Byrona
 • Goethego
 • Edgara Allana Poego.

Przyjazny układ treści

Autorzy podręcznika, Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk i Dariusz Trześniowski, posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z licealistami i uczniami technikum. Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Klasa 2. Część 1. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony z www.taniaksiazka.pl został zatem skonstruowany tak, by w maksymalny sposób pomóc młodemu człowiekowi w utrzymaniu uwagi, zapamiętywaniu treści i zainteresowaniu go przedmiotem. Układ treści w podręczniku jest bardzo przemyślany, a poszczególne teksty ułożono w porządku chronologicznym. W ramach poszczególnych epok historycznoliterackich zastosowano podział na mniejsze jednostki lekcyjne, które razem tworzą większe rozdziały. Aby ułatwić uczniom przyswajanie wiedzy, w podręczniku wprowadzono wiele elementów graficznych, między innymi osie czasu czy ilustracje.

Szkoła od freepik - pl.freepik.com