Matematyka z plusem 2 Nowości

Matematyka z plusem 2. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres rozszerzony. Po szkole podstawowej

Najczęstsze rozszerzenie

W liceum ogólnokształcącym oraz technikum uczniowie realizują poszczególne przedmioty w zakresie podstawowym lub rozszerzonym. Ustalają plan kształcenia, dyrektor placówki, uwzględniając możliwości finansowe, kadrowe i lokalowe szkoły, podaje do wiadomości, jakie przedmioty mogą być nauczane w zakresie rozszerzonym, a następnie uczniowie wybierają dwa lub trzy z nich. Zazwyczaj uczniowie, którzy wskazali te same przedmioty, uczą się później w tej samej klasie i razem uczęszczają na zajęcia. Jedną z najczęściej rozszerzanych dziedzin wiedzy jest matematyka, zwana nie bez powodu królową nauk. Jest to jednocześnie nauka uważana za jedną z najtrudniejszych, dlatego też warto korzystać z dobrych pomocy naukowych, ułatwiających zrozumienie materiału i przyswajanie informacji. Taką publikacją bez wątpienia jest Matematyka z plusem 2. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres rozszerzony. Po szkole podstawowej (https://www.taniaksiazka.pl/matematyka-z-plusem-2-podrecznik-do-liceum-i-technikum-zakres-rozszerzony-po-szkole-podstawowej-malgorzata-dobrowolska-p-1385118.html). Autorzy podręcznika, M. Dobrowolska, M. Karpiński i J. Lech, zadbali o to, by wytłumaczyć teorię w sposób możliwie najmniej zawiły. Oprócz dokładnie wyjaśnionych przykładów ilustrujących poszczególne zagadnienia, Matematyka z plusem 2. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres rozszerzony. Po szkole podstawowej zawiera także liczne zadania do samodzielnego rozwiązywania. Na końcu publikacji znajdują się natomiast odpowiedzi do ćwiczeń obliczeniowych, dzięki czemu uczeń już na etapie rozwiązywania pracy domowej może sprawdzić, czy jego tok myślenia był prawidłowy.

Nie tylko rachunki

Wielu osobom nauczanie matematyki kojarzy się jedynie z rozwiązywaniem rachunków, sumowaniem pewnych wartości bądź odejmowaniem ich od siebie. W rzeczywistości zadaniem tej dziedziny jest także nauczanie myślenia konstruktywnego, rozumowanie matematycznego i przekazywanie wiedzy o obiektach matematycznych. Ważnym zadaniem nauczyciela matematyki jest także wykazanie i uświadomienie uczniom, że matematyka stanowi ważną dziedzinę pomocniczą dla innych obszarów zdobywania wiedzy, takich jak fizyka, chemia czy informatyka.

Rzut oka na spis treści

Matematyka z plusem 2. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres rozszerzony. Po szkole podstawowej jest publikacją w pełni zgodną z najnowszą podstawą programową. Podręcznik przeznaczony jest do korzystania z niego w klasie drugiej liceum lub technikum. W czasie tego roku szkolnego uczniowie powinni opanować następujące treści:

  • Wielomiany
  • Funkcje
  • Statystyka
  • Figury w przestrzeni
  • Figury na płaszczyźnie
  • Trygonometria
  • Wartości funkcji trygonometrycznych.

 

Szkoła od freepik - pl.freepik.com